Elias Ayub

Elias Ayub

Elias Ayub, född 1976, kom till Sverige på flykt från Libanon när han var tre år gammal. Han och familjen bosatte sig då i en mindre förort utanför Stockholm där de förblev den enda invandrarfamiljen. Att vara annorlunda skulle visa sig vara svårt och Ayub utsattes för svår mobbing. Men efter gymnasiet tog Ayub anställning på ett företag inom telekombranschen där han fick chans att göra revansch. Här upptäckte man nämligen hans driv och engagemang vilket ledde till att han fick allt mer ansvar.

Att få ha kvar en person som Elias Ayub på samma företag skulle dock visa sig vara omöjligt. Entreprenörsandan ledde till att han började starta flera egna företag. I dagsläget ägnar han all tid åt ett stort och framgångsrikt spelföretag som har sin bas på Malta. Företaget Leo Vegas, som har mer än 80 anställda har haft en årlig lönsamhetstillväxt på i genomsnitt hela 40 procent sedan starten 2007.