Fakta om syrianer

Syrianer är en kristen folkgrupp som härstammar från Mellanöstern. Människorna som tillhör denna folkgrupp har en gemensam kultur och talar ett gemensamt språk. Moderlandet kallas för Mesopotamien eller ”Beth Nahrain” på modersmål, som tidigare låg i delar av Syrien, Irak och Turkiet. Eftersom detta land inte längre existerar saknar syrianerna ett hemland, vilket gör att denna folkgrupp skiljer sig mot andra invandrargrupper som anländer till Sverige. Detta har gjort att Sverige ofta ses som det nya hemlandet. Redan under 1967 anlände den första gruppen av syrianer till Sverige då 205 flyktingar bosatte sig i landet.

Syrianerna hör till en av de folkgrupper som drabbats av flest förföljelser. Historiskt sett räknar man med att syrianerna utsatts för folkmord så ofta som vart femtionde år, vilket gjort att folkgruppen minskat från 20 till 3 miljoner. Det syrianska folkmordet som ägde rum i början på 1900-talet vilket brukar benämnas Seyfo samt den senare Simelemassakern ledde till att hundratusentals syrianer tvingades fly. Detta, till följd av fortsatta oroligheter och förföljelser i länderna har gjort att hundratals syrianer idag lever i diaspora. Förutom Sverige har syrianerna till största del etablerat sig i länder såsom Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, England, Österrike och Schweiz. Sedan den första gruppen av flyktingar anlände till Sverige under 1967 har denna folkgrupp kommit att bli en av den mest etablerade invandrargruppen i landet. Man uppskattar att det totalt bor 100 000 – 120 000 syrianer i landet och den största gruppen, 25 000, återfinns i Södertälje.