Gunilla von Platen

Gunilla von Platen

Fyra år gammal flydde Günel Anip från Turkiet till Sverige med sin familj. Detta efter att mamman i familjen protesterat när turkiska män stormade in på ett bröllop för att beslagta bruden. Eftersom detta innebar att modern hade brutit mot ett allvarligt tabu tvingades de att lämna landet. 1976 bosatte sig familjen därmed i Göteborg och bytte efternamn till Samuelsson. Günels namn blev Gunilla. Tidigt klargjorde Gunilla att hon inte tänkte låta sig giftas bort utan vid en ålder av 21 år flyttade hon hemifrån i protest mot familjens traditioner. Genom det jobb hon tog på Skandia skulle man upptäcka att Gunilla var född som säljare.

Efter jobbet på Skandia startade hon tillsammans med kompanjonen Jim Huzell kundserviceföretaget Xzakt Kundrelation 2000 där Assa Abloy var en av de första kunderna. Tio år senare erbjöds Gunilla att medverka som riskkapitalist i TV-serien Draknästet. Gunilla är idag en framgångsrik entreprenör och har i samband med giftermål bytt efternamn till von Platen.