Metin Ataseven

Metin Ataseven

Metin Ataseven, född 1972, har sedan 2010 varit ersättare som riksdagsledamot för moderaterna. 2011 avlade han juristexamen vid Stockholms Universitet.1 januari 2013 utsågs han till ordinarie riksledamot, plats 211 i Sveriges Riksdag. För närvarande är Ataseven suppleant i Socialutskottet och Skatteutskottet. Att Avaseven tillhör den syrianska folkgruppen gör att han bär en viktig röst för syrianernas kultur och värderingar.

Förutom sina politiska uppdrag driver han dessutom flertalet bolag tillsammans med sin familj. Dessa innefattar såväl fastighetsförvaltning och byggverksamhet som privat assistansservice. Kanske är Ataseven mest känd för sitt ägandeskap av Ronna centrum. Under flera år arbetade Ataseven som dörrvakt. Här fick han bevittna hur många unga människor tidigt drogs in i kriminalitet, vilket gjorde att han valde att studera kriminologi på högskola. Idag hör ungdomsbrottslighet till en av Atasevens politiska hjärtefrågor och i intervjuer har han sagt sig vilja arbeta för att unga människor inte ska hamna i kriminella kretsar.